Het reglement 2018-05-17T05:09:54+00:00

Het reglement

Algemeen

De avondvierdaagse in ’t Gelders Eiland wordt gelopen op 5 wandelavonden, van maandag t/m vrijdag. Tijdens de avondvierdaagse zijn de wandelaars verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Deelname

Deelgenomen kan worden door iedere wandelaar, zowel individueel als in groepsverband.

De af te leggen afstanden zijn:  4 x 10 km EN  4 x 5 km naar eigen keuze.

1. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
2. Let op tegemoet- en achteropkomend verkeer en hinder andere weggebruikers niet.
3. De aanwijzingen van de organisatoren, controleurs en verkeersregelaars, als zodanig herkenbaar, dienen stipt te worden opgevolgd.

Diskwalificatie volgt onherroepelijk bij:

a. wanordelijk gedrag/vandalisme
b. het niet opvolgen van de aanwijzingen, genoemd onder punt 3;
c. snelwandelen en hardlopen

De organisatoren van de Avondvierdaagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, vermissing van eigendommen enz.

Inschrijfkosten

Aankoop van een startkaart voor de avondvierdaagse kost € 4,50 tijdens  de voorverkoop. Tijdens de eerste 2 startavonden betaalt men € 5,00. Er dient direct bij inschrijving te worden betaald. Gekochte startkaarten kunnen niet worden geretourneerd!

Voor verlies van de startkaart is de organisatie niet aansprakelijk. Hiervoor wordt geen nieuwe startkaart verstrekt.

Bij verlies van een startkaart dient de wandelaar een nieuwe startkaart te kopen. Alleen indien de wandelaar de volgende dag de oude ‘verloren’ startkaart kan laten zien, krijgt hij/zij het opnieuw betaalde startgeld terug.

Starttijden

Op maandag t/m donderdag wordt er door alle wandelaars dagelijks gestart vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur. Na 18.30 uur mag er niet meer worden gestart!

Op de laatste wandelavond (vrijdag) start de 10 km om 18.00 uur. De wandelaars van de 5 km starten dan pas om 19.00 uur.

Start en regeling

De start van beide afstanden vindt iedere avond plaats in een ander dorp in ’t Gelders Eiland. Ten allen tijde moeten de aanwijzingen van de organisatie worden opgevolgd.

Uitreiking te lopen routes

Op elke wandelavond zullen de routes van de 5 en 10 km op de startlocatie vanaf 18.00 uur door onze medewerkers worden uitgereikt. Op vrijdag wordt de 5 km route pas uitgereikt om 19.00 uur.

Verkeersregelaars

De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de wandelaars. De wandelaars zijn verplicht de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de politie flink worden beboet en volgt altijd diskwalificatie.

Controle posten

Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de deelname bewijzen gestempeld. Indien bij terugkomst geen stempel op het deelname bewijs getoond kan worden, kan de organisatie besluiten geen medaille uit te reiken.

Beloning

Op de laatste wandelavond – na de intocht –  zal de medaille worden uitgereikt. Voor uitreiking van een medaille is het voor de wandelaar noodzakelijk dat aan minimaal 4 avonden deelgenomen is. De medaille wordt alleen uitgereikt bij inlevering van de originele startkaart met voldoende stempels van de controleposten.

Medische Verzorging

Tijdens de wandeltocht staan de EHBO’ers op verschillende lokaties (bij een stempelpost).

Afval

De organisatie verzoekt de wandelaars afval te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken/zakken. Bij de startlocatie liggen plastic zakken om hierin het afval te verzamelen.

Commerciele handel

De organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij commerciele handel tijdens de avondvierdaagse zoals bloemen en of snoepkramen. Overlast veroorzaakt door deze handelaren valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de stempelpost op de startlocatie. De organisatie is echter niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van persoonlijke spullen.

Illegale deelname

De organisatie constateert dat het aantal illegale deelnemers (deelname zonder ervoor te betalen) de laatste jaren toeneemt. De organisatie betreurt dit ten zeerste en vraagt deze wandelaars zich toch te laten inschrijven. Het organiseren van een wandel evenement kost veel geld. Ook zijn de illegale wandelaars niet verzekerd in het geval er een ongeluk mocht plaatsvinden.

Weersomstandigheden

Indien de weersverwachting dusdanig is dat er gevaarlijk weer dreigt tijdens het wandelen neemt de organisatie om 16.00 uur gezamenlijk een beslissing. Dit kan zijn het aflasten van een wandelavond, het wijzigen van een route(-afstand) of het laten doorgaan. De wandelaar of de leiding van een wandelgroep blijft zelf verantwoordelijk voor het meelopen. Mocht tijdens het wandelen de weersituatie zodanig veranderen dat het gevaar kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de wandelaars op een zo snel en veilige manier terug te laten keren naar de start locatie. De verplichting voor het behalen van een controlestempel zal in het geval van het (gedeeltelijk) afgelasten van een wandelavond komen te vervallen of in ieder geval minder streng worden toegepast.

Jubilea

Doordat het aantal deelnames aan onze avondvierdaagse niet wordt geadministreerd kunnen jubilea van deelnemers door de organisatie niet worden gehonoreerd.

Verzekering

Door de Stichting Avondvierdaagse Het Gelders Eiland is een collectieve WA-verzekering afgesloten t.b.v geregistreerde wandelaars en vrijwillers van de avondvierdaagse.

Wandelaars attentie!

  • Let steeds goed op het verkeer
  • De door de politie, organisatie (de als zodanig herkenbare verkeersregelaars) eventueel te geven bevelen, behoren direct te worden opgevolgd.
  • Op laatste avond – na de intocht – wordt door de organisatie aangegeven waar uw medaille kan worden afgehaald. Let u vooral op deze aanwijzing, zodat alles vlot kan worden afgewikkeld

Publicaties

Tijdens de vierdaagse worden er foto’s gemaakt die gebruikt kunnen ter promotie van onze stichting. Bij deelname aan ons evenement geeft u toestemming voor commercieel gebruik van deze foto’s.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan nu contact op!

Contact opnemen