Reglement

Algemeen

De avondvierdaagse op ’t Gelders Eiland wordt gelopen op 5 wandelavonden, van maandag t/m vrijdag. Tijdens de avondvierdaagse zijn de wandelaars verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Deelname

Deelgenomen kan worden door iedere wandelaar, zowel individueel als in groepsverband.

De af te leggen afstanden zijn: 4 x 10 km of 4 x 5 km.

Tijdens het wandelen geldt:

  1. van de aangegeven route mag niet worden afgeweken
  2. let op tegemoet- en achteropkomend verkeer en hinder andere weggebruikers niet
  3. de aanwijzingen van de organisatoren en verkeersregelaars, als zodanig herkenbaar, dienen stipt te worden opgevolgd

Diskwalificatie volgt onherroepelijk bij:

  1. wanordelijk gedrag/ vandalisme
  2. het niet opvolgen van de aanwijzingen
  3. snelwandelen en hardlopen
De organisatoren van de avondvierdaagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval of vermissing van eigendommen.

Inschrijfkosten

Een startkaart voor de avondvierdaagse kost € 6,00. Er dient bij inschrijving betaald te worden. Gekochte startkaarten kunnen niet worden geretourneerd.

Voor verlies van de startkaart kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. Hiervoor wordt geen nieuwe startkaart verstrekt.

Bij verlies van een startkaart dient de wandelaar een nieuwe startkaart te kopen. Alleen indien de wandelaar de volgende dag de oude ‘verloren’ startkaart kan laten zien, krijgt hij/ zij het opnieuw betaalde startgeld terug.

Starttijden

Op maandag t/m donderdag wordt er door alle wandelaars gestart tussen 18.00 uur – 18.30 uur. Na 18.30 uur kan er niet meer gestart worden.

Op de laatste wandelavond (vrijdag) wordt alleen de 5 km gelopen en is de start om 18.00 uur.

Start en regeling

De start van beide afstanden vindt iedere avond plaats in een ander dorp op ’t Gelders Eiland.

Te allen tijde moeten de aanwijzingen van de organisatie worden opgevolgd.

Uitreiking te lopen routes

Op elke wandelavond worden de routes van de 5 en 10 km op de startlocatie vanaf 18.00 uur door onze vrijwilligers uitgereikt.

Voor de thuisblijvers worden de routes op elke wandelavond om 18:05 op Facebook gepost.

Verkeersregelaars

De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de wandelaars. De wandelaars zijn verplicht de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de politie flink worden beboet en er volgt altijd diskwalificatie.

Stempelposten

Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de startkaarten gestempeld. Indien bij terugkomst niet alle stempels op de startkaart getoond kunnen worden, kan de organisatie besluiten geen medaille uit te reiken.

Medaille

Op de laatste wandelavond – na de intocht –  zal de medaille worden uitgereikt. Voor uitreiking van een medaille is het voorwaardelijk dat aan minimaal 4 avonden deelgenomen is. De medaille wordt alleen uitgereikt bij inlevering van de originele startkaart met stempels van alle stempelposten.

Medische verzorging

Tijdens de wandeltocht is bij de startlocatie een EHBO’er aanwezig.

Bij de stempelposten liggen pleisters.

Afval

De organisatie verzoekt de wandelaars afval te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken/ – zakken.

Commerciële handel

De organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij commerciële handel tijdens de avondvierdaagse zoals bloemen en of snoepkramen. Overlast veroorzaakt door deze handelaren valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de startlocatie. De organisatoren van de avondvierdaagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij vermissing van eigendommen.

Illegale deelname

De organisatie constateert dat het aantal illegale wandelaars (deelname zonder ervoor te betalen) de laatste jaren toeneemt. De organisatie betreurt dit ten zeerste en vraagt deze wandelaars zich te laten inschrijven. Het organiseren van een wandel evenement kost veel geld. Ook zijn de illegale wandelaars niet verzekerd in het geval er een ongeluk mocht plaatsvinden.

Weersomstandigheden

Indien de weersverwachting dusdanig is dat er gevaarlijk weer dreigt tijdens het wandelen neemt de organisatie om 16.00 uur gezamenlijk een beslissing. Dit kan zijn het afgelasten van een wandelavond, het wijzigen van een route(-afstand) of het laten doorgaan.

Mocht tijdens het wandelen de weersituatie zodanig veranderen dat het gevaar kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de wandelaars op een zo snel en veilige manier terug te laten keren naar de startlocatie. De verplichting voor het behalen van een stempel zal in het geval van het (gedeeltelijk) afgelasten van een wandelavond komen te vervallen of in ieder geval minder streng worden toegepast.

Jubilea

Doordat het aantal deelnames aan onze avondvierdaagse niet wordt geadministreerd kunnen jubilea van deelnemers door de organisatie niet worden gehonoreerd.

Verzekering

Door de Stichting Avondvierdaagse Het Gelders Eiland is een collectieve WA-verzekering afgesloten ten behoeve van geregistreerde wandelaars en vrijwilligers van de avondvierdaagse.

Wandelaars attentie!

  • Let steeds goed op het verkeer.
  • Bevelen door de politie, organisatie (de als zodanig herkenbare verkeersregelaars), behoren direct te worden opgevolgd.
  • Op laatste avond – na de intocht – wordt door de organisatie aangegeven waar de medaille kan worden afgehaald. Let vooral op deze aanwijzing, zodat alles vlot kan worden afgewikkeld.

Publicaties

Tijdens de avondvierdaagse worden er foto’s gemaakt die gebruikt kunnen ter promotie van onze stichting. Bij deelname aan ons evenement geeft u toestemming voor gebruik van deze foto’s.